Първа Национална Конференция за Редки Болести 2010

Инициативен комитет

Владимир Томов Национален алианс на хората с редки болести (НАХРБ)
доц. Румен Стефанов Българска асоциация за промоция на образование и наука (БАПОН)
доц. Радка Тинчева Национален консултативен съвет по редки болести
д-р Стамен Попов Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)
д-р Ивелина Йорданова Медицински университет-Плевен

Организационен комитет

Доц. д-р Румен Стефанов, дм Д-р Радостина Симеонова, дм
Д-р Цонка Митева Д-р Ели Христозова
Владимир Томов Светлана Атанасова
Доц. д-р Жанет Грудева, дм Доц. д-р Иван Иванов, дм
Доц. д-р Красимира Чудомирова, дм Доц. д-р Маргарита Стефанова, дм
Доц. д-р Марианна Мурджева, дм Доц. д-р Руска Христова, дм
Д-р Васил Яблански Д-р Весела Стефанова
Д-р Веселина Горанова Д-р Вяра Шумналиева
Д-р Димитрина Константинова, дм Д-р Ивелина Йорданова, дм
Д-р Илияна Пачева, дм Д-р Катя Сапунарова, дм
Д-р Мариета Пейчева Д-р Николай Ботушанов
Д-р Павел Балабанов, дм Д-р Петя Благоева
Д-р Радка Стоева Д-р Христо Шипков
Георги Искров Лилия Попова
Д-р Ралица Йорданова Дарко Аризанкоски
Атанас Банчев Димо Митев
Мартин Пете Петрана Мусенова
Йордан Калчев Ваня Рангелова
Елеонора Христова Десислава Димитрова
Катерина Маджарова Ани Кодинова
Милица Брънчева Александрина Топалова
Деница Симеонова Елена Бангиева
Невена Митева Красимир Краев
Людмил Симеонов Анета Пънкина
Магдалена Иванова

 

Организатори: Партньори: Медиен партньор:
Information Centre for Rare Diseases and Orphan Drugs National Alliance of People with Rare Diseases
Medical Centre RareDis Confederation for Health Protection
INTERNATIONAL HEALTHCARE AND HEALTH INSURANCE INSTITUTE


Copyright ©2010 • www.raredis.org • Всички права запазени