Първа Национална Конференция за Редки Болести 2010

   През последните години, редките болести се утвърдиха като приоритетна област в общественото здравеопазване на Европейския съюз. На 27 ноември 2008 г., Министерски съвет прие Националната програма за редки болести с цел подобряване на профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на хората с редки болести в България.

   В този контекст, конференцията си поставя следните основни цели:

     - да запознае лекари, пациенти и общественост с Националната програма за редки болести, нейните конкретни задачи и възможностите, които тя предлага на целевите групи;

     - да определи на експертно ниво приоритетни редки заболявания за България и изготвяне на предложения за действия по подобряване профилактиката, диагностиката, лечението и социалната интеграция на пациентите, повишаване на професионалната квалификация на лекарите в тясно сътрудничество с националните консултанти и медицинските научни дружества в страната.

     - да организира работна среща по проект EUROPLAN на Европейския съюз, имащ за цел предоставяне на информация по отношение на различните стъпки при разработване на стратегически план и посочване на най-добрите практики, както и обмен на информация, модели и данни за ефективни стратегии в областта на редките болести.

     Официален патрон на събитието е Първата дама на България - г-жа Зорка Първанова.

Нашите предишни конференции Важни дати
   

Предварителна регистрация -
15 април 2010

Изпращане на резюмета и постери -
30 април 2010

     

 

Организатори: Партньори: Медиен партньор:
Information Centre for Rare Diseases and Orphan Drugs National Alliance of People with Rare Diseases
Medical Centre RareDis Confederation for Health Protection
INTERNATIONAL HEALTHCARE AND HEALTH INSURANCE INSTITUTE


Copyright ©2010 • www.raredis.org • Всички права запазени