Първа Национална Конференция за Редки Болести 2010

Предварителна програма*
Ден 3
30 май 2010

Зала 9:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30
Зала "Париж" Постерна сесия Кафе-пауза Панелна сесия 2 Официално закриване на конференцията (докладване резултати и предложения от работните групи, приемане на заключителен меморандум)
Зала "Москва" II-ри национален семинар за таласемия II-ри национален семинар за таласемия

 

* За да прочетете подробната програма с лектори, модератори и теми на презентации за всички сесии, работни срещи и семинари, моля посетете раздела "Работни срещи и семинари".

 

Организатори: Партньори: Медиен партньор:
Information Centre for Rare Diseases and Orphan Drugs National Alliance of People with Rare Diseases
Medical Centre RareDis Confederation for Health Protection
INTERNATIONAL HEALTHCARE AND HEALTH INSURANCE INSTITUTE


Copyright ©2010 • www.raredis.org • Всички права запазени