Първа Национална Конференция за Редки Болести 2010

Работни срещи по медицински специалности


Работна среща 5

Редките болести във фокуса на хематологията.
Бета таласемия. Сърдечни увреждания при таласемия майор

29 май (събота), зала "Москва"
9:00-9:10 Откриване на работната среща
доц. Юлиан Райнов, председател на Българско научно дружество по клинична и трансфузионна хематология
проф. Стефчо Горанов, национален консултант по хематология
Първо заседание
модератори: доц. Петрана Чакърова, УМБАЛ-Стара Загора,
доц. Йордан Узунов, МУ-Плевен

9:10-9:25 Бета таласемия
доц. Петрана Чакърова, УМБАЛ-Стара Загора
9:25-10:10 Обременяване на организма с желязо и желязо-хелатираща терапия
проф. Антонио Пига, Център по таласемия, Торино, Италия
10:10-10:30 Сърдечни увреждания при таласемия
доц. Румяна Търновска, УМБАЛ "Александровска"
10:30-11:00 Кафе-пауза
Второ заседание
модератори: доц. Валерия Калева, УМБАЛ "Св. Марина",
доц. Румяна Търновска, УМБАЛ "Александровска"

11:00-11:20 Работна група по таласемия.
Проект за изготвяне на Препоръки за добра практика при деца и възрастни с таласемия в България.
Проект за изграждане на интердисциплинарни екипи.
Национален регистър за таласемия.
Методично указание Бета таласемия.
Критерии за перорално хелатиращо лечение

доц. Валерия Калева, УМБАЛ "Св. Марина"
11:20-12:30 Медико-социални проблеми на пациентите с таласемия в България
Дискусия

 

Работна среща 6

Редките болести във фокуса на физикалната и рехабилитационната медицина

29 май (събота), зала "Париж 1"
модератори: доц. Тройчо Троев (национален консултант), ВМА
доц. Ивет Колева, МУ-Плевен
д-р Радостина Симеонова, Медицински център "РареДис"
9:00-9:15 Възможности на физикалните фактори за подобряване качеството на живот на пациенти с редки болести
доц. Ивет Колева, МУ-Плевен,
доц. Тройчо Троев, ВМА
9:15-9:30 Принципи на неврорехабилитацията при редки болести (смяна на терапевтичната парадигма)
доц. Ивет Колева, МУ-Плевен
9:30-9:45 Приложение на физиакалната медицина при системен лупус еритематодес (СЛЕ) с вторичен антифосфолипиден синдром (АФС) - невинаги казуистика
доц. Тройчо Троев, ВМА
д-р Христина Миланова, ВМА
9:45-10:00 Рехабилитация при синдром на Марфан
доц. Тройчо Троев, ВМА
10:00-10:15 Иновационен подход при пациенти с редки заболявания и техните семейства
д-р Радостина Симеонова, Медицински център "РареДис"
10:15-10:30 Модел за рехабилитационен протокол при пациенти с редки заболявания
д-р Радостина Симеонова, Медицински център "РареДис"

 

Работна среща 7

Редките болести във фокуса на имунологията

29 май (събота), Бизнес-зала 1
11:00-12:30 Първо заседание
модератори: проф. Елисавета Наумова, УМБАЛ "Александровска" (национален консултант по клинична имунология),
проф. Фани Мартинова, МБАЛСП "Пирогов"

Статус на диагностиката, регистрирането и лечението на първичните имунни дефицити в България
проф. Елисавета Наумова, УМБАЛ "Александровска"
Някои стъпки и предложения за диагностиката на първичните имунодефицити в България
доц. Дора Попова, ВМА
Съвременно състояние на регистрите на първични имунодефицити в Европа
проф. Фани Мартинова, МБАЛСП "Пирогов"
Първичните имунодефицити през погледа на педиатрите
д-р Мария Спасова, УМБАЛ "Св. Георги"
12:30-13:30 Обяд
13:30-15:30 Второ заседание
модератори: доц. Красимира Халачева, Тракийски университет-МФ,
доц. Мариана Мурджева, УМБАЛ "Св. Георги"

Българска асоциация на хора с първични имунни дефицити- предмет и дейност
отец Стоил Лазаров
Асоциация на пациентите с наследствен ангиоедем
Йорданка Петкова
Етиология, симтоми и лечение на наследствен ангиоедем. Firazyr - първа подожна инжекция
Биляна Петковска-Попов, Solpharm, Хърватия
Обсъждане на предложения за решения на работната среща

 

Работна среща 9

Редките болести във фокуса на медицинската генетика и педиатрията

29 май (събота), ВИП зала
11:00-12:30 модератори: доц. Мария Симеонова, МУ-Плевен
д-р Димитрина Константинова, МУ-Варна
11:00-11:30 Научни съобщения и дискусии по тях
Българските пациенти със синдрома на Prader-Willi все още не се диагностицират напълно
доц. Виолета Йотова, УМБАЛ "Св. Марина"
Случай на придобита частична липодистрофия
д-р Веселин Бояджиев, УМБАЛ "Св. Марина"
Приложение на диетичните храни за лечение на фенилкетонурия
д-р Бригита Радева, УДСБАЛ, София
11:30-12:30 Кръгла маса по актуални проблеми, свързани с:
Ранната клинична и генетична диагностика на редките вродени и наследствени дисморфични състояния сред новородени и деца, тяхното проследяване, лечение и профилактика чрез генетично консултиране на семействата, пренатална диагностика и скрининг на бременни жени;
Действия на МЗ, с които може да се подпомогне и ускори реализирането на Националната програма за редки болести в България, включително приемане на готовите стандарти по медицинска генетика, включване на генетичните изследвания и генетичното консултиране в националните рамкови договори с НЗОК и други.

 

Организатори: Партньори: Медиен партньор:
Information Centre for Rare Diseases and Orphan Drugs National Alliance of People with Rare Diseases
Medical Centre RareDis Confederation for Health Protection
INTERNATIONAL HEALTHCARE AND HEALTH INSURANCE INSTITUTE


Copyright ©2010 • www.raredis.org • Всички права запазени